Autogramy

Autogramy zbieram príležitostne. Spočiatku to bolo len náhodne, ak sa mi podarilo získať nejaký osobne pri nejakej príležitosti. No od roku 2014 som už začala žiadať aj poštou a asi polovica sa mi i vrátila. Niektoré autogramy sa nám s mamou podarilo získať i priamo z televízie, a niektoré jej i mne pomohol získať jej kamarát – veľký zberateľ autogramov Oto.

Moju zbierku môžete zatiaľ vidieť na starom webe, ale časom to pridám i sem, keďže už tam asi nebudú všetky dostupné.